เด็กอวดดี เทอม 2

เริ่ม 19 ต.ค. 2562 09:43 - 21 ต.ค. 2562 09:43  

มหกรรมรวมเด็กอวดดี มีดีอยากอวด
สนุกไปกับกิจกรรมร้อง เล่น เต้น โชว์ จากน้องๆ โซนสถาบันฯ
พร้อมชมการประกวดชุดรีไซเคิล และกิจกรรมต่างๆมากมาย

ตั้งแต่วันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2562
เวลา 13.00 - 18.30 น.
ณ ลานไนน์สแควร์ เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9