Coming Soon
Cafe Amazon

Cafe Amazon

  • Floor 1   Zone Center
  • Category อาหารและเครื่องดื่ม
  • Description

    ร้านเครื่องดื่มที่เหมือนจุดนัดพบ แหล่งพักผ่อน สำหรับคนเดินทาง มีการตกแต่งด้วยโทนสีเขียว แนวธรรมชาติ ความรู้สึกผ่อนคลาย ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของร้าน เสมือนเป็นโอเอซิสของคนเดินทาง และด้วยเอกลักษณ์รสชาติเครื่องดื่มกาแฟที่เข้มข้น จึงกลายมาเป็นสโลแกนที่ว่า "Taste of Nature"