Coming Soon
Domino Pizza

Domino Pizza

  • Floor 1   Zone Center
  • Category อาหารและเครื่องดื่ม
  • Description

    ร้านพิซซ่าเล็กๆ ในอเมริกา กลับกลายเป็นร้านพิซซ่าที่มีสาขาไปทั่วโลก มีเมนูพิซซ่าหลากหลายหน้าที่สามารถเลือกความหนา บาง ของแป้ง และเครื่องเคราต่างๆ ที่โรยลงไปบนหน้าได้ นอกจากพิซซ่าแล้ว ยังมีเมนูของทานเคียงอีกมากมาย