Coming Soon
หวัง โต๊ะ กัง 88

หวัง โต๊ะ กัง 88

  • Floor 1   Zone Center
  • Category อัญมณี เพชร ทอง
  • Description

    ห้างทองหวังโต๊ะกัง เยาวราช ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พุทธศักราช 2546 อยู่คู่กับคนไทยมานานกว่า 15 ปี ห้างทองหวังโต๊ะกัง เยาวราช ยึดหลักสำคัญ คือ การสร้างมิตรภาพที่ดีกับลูกค้าทุกคน จึงทำให้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และขยายสาขาเพิ่มมากขึ้น จนในปัจจุบัน มีสาขารวมกันทั้งหมดมากกว่า 40 สาขา