เพียงช่วยกันระดมขวดพลาสติก PET เพื่ออัพไซเคิลเป็นชุด PPE (18 ขวด = ชุด PPE 1 ชุด) เพื่อส่งต่อช่วยหมอฝ่าวิกฤต Covid -19

เพียงช่วยกันระดมขวดพลาสติก PET เพื่ออัพไซเคิลเป็นชุด PPE (18 ขวด = ชุด PPE 1 ชุด) เพื่อส่งต่อช่วยหมอฝ่าวิกฤต Covid -19

 • lifestyle

บริจาคได้ที่จุด Drop Point ดังนี้

 • MBK Center : บริเวณด้านหน้าลิฟต์หมายเลข 17 , 18 ,19 ชั้น G

 • Paradise Park : บริเวณ ด้านหน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1

 • Paradise Place : บริเวณข้างบันไดเลื่อน ชั้น 2

 • The Nine Center Rama 9 :   ลาน West Village ชั้น 1

 • The Nine Center Tiwanon :  ลานไนน์ สแควร์ (เซ็นเตอร์โซน)  ชั้น 1

 • Quinn 17

 • Quinn 101

 • Park Riverdale

 • Bangkok Golf Club

 • Riverdale Golf Club